Fitxa:   Gràfic de barres
Activitat
Paral·lelament els alumnes treballaran en format paper la realització d'una gràfica de barres
Ārees
Ciències Socials
Ubicació
EDU365: MUD

Cicles Educatiu

C.Superior 5è
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees


Confecció d'un gràfic de barres

 

Competčncia bāsica TIC

Seguir instruccions