Fitxa:   Les estacions de l'any
Activitat

Es treballa el concepte de les estacions amb animacions en flah.Molt imporant la participació del mestre/a explicant els conceptes que es treballen.

Per completar les activitats cal prendre, amb anticipació la temperatura ambiental al llarg de tota una setmana per realitzar un gràfic de barrres.

Ārees
Ciències Naturals
Ubicació
EDU365: MUD

Cicles Educatiu

C. Superior 5è
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees

Les estacions de l'any.

Gràfic de barres

Competčncia bāsica TIC

Cercar informació a diferents medis