Fitxa:   La indústria
Activitat

Relacionar, memori, completar frases, etc

Ārees
Ciències Socials
Ubicació
Zona Clic

Cicles Educatiu

C.Mitjà 3r
Eines TIC
Programa específic

Competčncia bāsica de les àrees


Matèries primeres i productes elaborats

 

Competčncia bāsica TIC

Prendre consciència de la possibilitat d’obtenir informació a través de mitjans electrònics