Fitxa:   La Família : El pare del meu cosí
Activitat

LLegir i escoltar

Ārees
Lllengua catalana
Ubicació
EDU365:MUDs

Cicles Educatiu

C.Inicial
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees

La família

 

Competčncia bāsica TIC

Accedir a pàgines web prèviament seleccionades