Fitxa:   Les coordenades geogràfques
Activitat

A partir d'unes explicacions els nens amb de saber situar-se en un planisferi

Ārees
Ciències Socials
Ubicació
EDU365 : MUD

Cicles Educatiu

C.Superior 5è
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees


Latitud i longitud

 

Competčncia bāsica TIC

Prendre consciència de la possibilitat d’obtenir informació a través de mitjans electrònics