Fitxa:   Diminutius
Activitat

Escoltar i llegir

Ārees
Llengua Catalana
Ubicació
EDU365:MUDs

Cicles Educatiu

C.Inicial
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees


Gramàtica : Reconeixement de la terminació

 

Competčncia bāsica TIC

Accedir a pàgines web prèviament seleccionades