Fitxa:   El Paisatge de Catalunya
Activitat

Activitats clic relacionades amb la vegetació de Catalunya

Al final de la sessió hauran d'explicar que han après en un document word i desar-ho al lloc que se'ls indiqui.

Ārees
Ciències Socials
Ubicació
Zona Clic

Cicles Educatiu


C.Superior 5è
Eines TIC

Programa específic : Jclic

Processador de textos

Competčncia bāsica de les àrees


 

Competčncia bāsica TIC

Crear i editar un document, per exemple: un informe, un article de premsa o una carta