Fitxa: Correu electrònic
Activitat
Enviar correus entre els alumnes del grup classe. Cada un d'ells disposarà d'una adreça i contrasenya de l'EDU.
Ārees
Llengua catalana
Ubicació
EDU

Cicles Educatiu

C. Mitjà
Eines TIC

Editor de text

Navegador: web mail EDU

Competčncia bāsica de les àrees

Redacció d'un missatge curt.

Competčncia bāsica TIC

1. Establir una comunicació senzilla entre dues persones, per exemple: enviar-se un missatge