Fitxa:   Els fruits de la tardor
Activitat

Els fruits de la tardor
(Tardor2)
4 pantalles escoltar
4 Relació nom -foto
2 pal-lligada
7 oral- nom
8 escriure
8 completa la paraula

Ārees
Llengua, Desc. Entorn
Ubicació
Zona Clic

Cicles Educatiu

E.Infantil
P-4 i P-5
Eines TIC
Programes específics : Clic

Competčncia bāsica de les àrees

Desc Entorn
Relació de la paraula (escrita / dita )amb la foto del voc. De la tardor
Lecto-escriptura
Comprensió oral i escrita
dels fruits de la tardor

Coneixement de la lletra de pal i lligada

Competčncia bāsica TIC

Editar un nom amb un processador de text

Usar el ratolí per assenyalar i fer clic.

Usar el teclat per escriure