Fitxa:   Endevina, endevineta: El dia i l'hora
Activitat

 

Ārees
Llengua Catalana
Ubicació
JCLIC

Cicles Educatiu

C.Inicial
Eines TIC
Programa específic

Competčncia bāsica de les àrees


 

Competčncia bāsica TIC