Fitxa:   El Carnestoltes
Activitat

Activitats relacionades amb el centre d'interès

Ārees
Llengua catalana/ Medi social
Ubicació
El món per un forat

Cicles Educatiu

C.Inicial
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees

Vocabulari

 

Competčncia bāsica TIC