Fitxa:   Els transports
Activitat

Ralacionar, omplir frases, etc

Ārees
Coneixement del medi
Ubicació
Zona clic

Cicles Educatiu

C. Inicial 2n
Eines TIC
Programa específic

Competčncia bāsica de les àrees


Els mitjans de transports

 

Competčncia bāsica TIC

Obrir i tancar una aplicació