Fitxa:   L'aquari
Activitat

Vídeo, activitats clic i frases per llegir i potser escriure

Ārees
Medi
Ubicació
EDU365- Món per un forat

Cicles Educatiu

C. Inicial
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees


El medi aquàtic

 

Competčncia bāsica TIC

Accedir a pàgines web prèviament seleccionades