Fitxa:   L' Homo Sapiens
Activitat

MUD on s'explica la importància del foc per a la humanitat. Cal contestar un qüestionari que després han de desar a una carperta determinada. Han d'inserir una imatge i treballar amb el menú contextual.

Document

Ārees
Ciències Socials
Ubicació
EDU365 - MUD

Cicles Educatiu

Cicle Superior 5è
Eines TIC

Navegador

Processador de textos

Competčncia bāsica de les àrees

La Prehistòria

 

Competčncia bāsica TIC

Usar menús i controls avançats (com el menús contextuals)