Fitxa:   Sèries numèriques senzilles
Activitat

L'activitat, per treballar el càlcul mental, es divideix en dues parts on els nens i nenes poden triar activitats amb nombres de l'1 al 20 o bé de l'1 al 100. També poden triar la dificultat de les sèries

Ārees
Matemàtiques
Ubicació
Zona clic

Cicles Educatiu

C. Inicial
Eines TIC
Programa específic

Competčncia bāsica de les àrees


Càlcul mental

 

Competčncia bāsica TIC

Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d’objectes