Fitxa:   La volta al món en 80 dies
Activitat

Sèrie d'activitats i qüestionaris Cal llegir el llibre.

Ārees
Interdisciplinar
Ubicació
XTEC

Cicles Educatiu


C.Superior-6è
Eines TIC

Navegador

Procesador de text, Editor WEB

Competčncia bāsica de les àrees


 

Competčncia bāsica TIC

Usar menús i controls avançats (com el menús contextuals)

Identificar els avantatges de treballar en xarxa local i d’usar fitxers compartits

Cercar informació a diferents medis

Elaborar una sessió de diapositives, una presentació o una pàgina web més sofisticada, amb l’ajut del professor/a