Fitxa:   Incineradora virtual
Activitat

P.Point , imatges caprurades prèviament, text a partir de l'adreça web

Ārees
C. Naturals - C. Socials
Ubicació
Internet

Cicles Educatiu

C. Superior 5è
Eines TIC

Navegador

Power Point

Competčncia bāsica de les àrees


Funcionament d'una incineradora . Conservació medi ambient

 

Competčncia bāsica TIC

Elaborar una presentació multimèdia senzilla, per exemple: una presentació o una pàgina web