Fitxa:   Conceptes bàsics
Activitat

És un clic de conceptes bàsics de Temps, Espai i Quantitat o comparació

Ārees
Llengua catalana
Ubicació
Zona Clic

Cicles Educatiu

E. Infantil
P-3, P-4 i P-5
Tres nivells a triar al principi de l'activitat:

Eines TIC
Programes específics: Clic

Competčncia bāsica de les àrees

Fixar els conceptes bàsics que es treballen i iniciar-se a la lectoescriptura de paraules a través del so.

Competčncia bāsica TIC

Usar el ratolí per assenyalar i fer clic

Usar el teclat per escriure,