Fitxa:   Entrena't a llegir amb l'Edu365
Activitat

Projecte d'entrenament lector amb activitats de descodificació i de comprensió lectora. Va adreçat alumnat de tots els nivells. Està estructurat i seqüenciat en tres blocs, anomenats "comença a córrer", "mig fons" i "marató". Cada bloc està format per sis unitats. Dins de cada unitat hi ha sis grups d'activitats diferents: fes gimnàstica amb els ulls, troba la paraula, fixa la vista, quant trigues a llegir-ho bé?, fes memòria i llegeix

Ārees
Lllengua catalana
Ubicació
http://www.edu365.com/entrena/index.htm

Cicles Educatiu

Etapa Primària
Eines TIC
Navegador per Internet

Competčncia bāsica de les àrees

Competència lectora

Competčncia bāsica TIC

Accedir a pàgines web prèviament seleccionades

Usar els components bàsics de l'entorn gràfic de l'ordinador