Fitxa:   Les plantes
Activitat

Taller de Semàntica

Ārees
Llengua Catalana
Ubicació
EDU365

Cicles Educatiu

Cicle Superior
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees

Lèxic

 

Competčncia bāsica TIC

Usar un navegador d'Internet sense l'ajut del professor/a. Seguir instruccions