Fitxa:   Les lletres disfressades
Activitat

Correspondència so-grafia, correspondència paraula imatge, ordenar paraules amb l'ajuda del so

Ārees
Llengua


Ubicació
Zona clic

Cicles Educatiu

E.InfantilP-4 i P-5
Eines TIC
Navegador / Programa específic Java Clic

Competčncia bāsica de les àrees

Reconèixer la grafia corresponent a un so específic.

Competčncia bāsica TIC

Ratolí per assenyalar i fer clic