Fitxa: Les parts de l'ordinador
Activitat

Paquet d'activitats per treballar els components i perifèrics de l'ordinador, i conèixer el vocabulari bàsic de la informàtica

Ārees
Llengua catalana

Ubicació

Zona clic

Cicles Educatiu

C. Mitjà

Eines TIC
Java Clic

Competčncia bāsica de les àrees

Ampliació de vocabulari

Competčncia bāsica TIC

Conèixer el vocabulari corresponent: parts de l' ordinador.