Fitxa:   Contes bojos
Activitat

Contes bojos

Ārees
Llengua Catalana
Ubicació
http://www.xarxa.infomataro.net/mem/infantil/contesb/index.html

Cicles Educatiu

Cicle Superior
Eines TIC
Internet Explorer

Competčncia bāsica de les àrees

Comprensió lectora

 

Competčncia bāsica TIC

Usar un navegador d'Internet sense l'ajut del professor/a