Fitxa:   El relleu de Catalunya
Activitat

MUD. Es treballa les unitats de relleu de Catalunya i els principals accidents de la costa catalana

Ārees
Ciències Socials
Ubicació
EDU 365

Cicles Educatiu

Cicle mitjà
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees

Unitats de relleu

Costa catalana

Competčncia bāsica TIC

Ús del navegador sense l'ajut del professor/a

Prendre consciència de la possibilitat d'obtenir informació a través de mitjans electrònics