Fitxa:   Poesia.com
Activitat

Conjunt d'activitats multimèdia que giren entorn a la poesia

Ārees
Llengües
Ubicació
http://www.edu365.com/infantil/poesia/portada.htm

Cicles Educatiu

Cicle Superior
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees

Apreciar la lectura com a font de plaer i de coneixements
Aplicar els aspectes formals en les produccions escrites especialment referides a poesia

Competčncia bāsica TIC

Usar un navegador d'Internet sense l'ajut del professor/a