Fitxa:   Les hores en català
Activitat

Aprendre correctament com expressar les hores en català. Han d'imprimir un full per dibuixar les hores

Ārees
Llengua catalana
Ubicació
EDU365

Cicles Educatiu


Mitjà.
Eines TIC
Navegador

Competčncia bāsica de les àrees


Expressió oral

 

Competčncia bāsica TIC

1. Prendre consciència de la possibilitat d'obtenir informació a través de mitjans electrònics