Fitxa:   El comecocos

 

Activitat

 

Ārees
 
Ubicació
3xl.net

Cicles Educatiu

Intercicles
Eines TIC
Navegafor.

Competčncia bāsica de les àrees


 

Competčncia bāsica TIC

Usar jocs senzills de simulació o d’aventura

Ús del teclat