Graella Observació

Mostra interès per les noves tecnologies
Coneix el vocabulari adequat a l'etapa
Desa i recupera un document, sense ajut del professor/a Crea i edita un document utilitzant editor de text i gràfics Imprimeix de forma selectiva Elabora una presentació multimèdia senzilla Cerca informació a internet
Gestiona el seu correu electrònic
Cicle Mitjà
Noms / Items