Metodologia de treball

Per arribar a aquestes conclusions hem passat uns quants anys experimentant i observant com ens podríem organitzar per tal de facilitar la feina als professors ( amb no molta experiència ) i que els alumnes no trobéssim cap dificultat a l'hora de començar a treballar.
Com es pot imaginar no tot el que aquí explicarem és de collita pròpia , sinó que per sort són molts els professionals que treballen en aquests aspectes i hem pogut aprofitar idees molt bones d'alguns d'ells , destacar entre d'altres al Sr. Manel Monleón i Antón, Coordinador d'informàtica del CEIP. Montseny de Sant Just Desvern.

Uns dels primers passos va ser la creació de la Comissió d'Informàtica que s'ha ocupat al llarg de dos anys d'anar elaborant tot el material que a continuació s'exposa i que incita als seus companys de Claustre a anar ampliant-lo , sobre tot aquell que fa referència a les Fitxes de Treball.

La tasca que realitzem amb els ordinadors cal dividir-la en dos aspectes, un que es fixa principalment en assolir les Competències Bàsiques TIC i un altre que treballa aspectes curriculars de les àrees directament amb els ordinadors ( l'ordinador esdevé una eina més de l'educació dels nostres alumnes ). Com a responsables directes d'aquesta distribució hi són el Coordinador/a d'informàtica ( CB TIC ) i el mestre/a tutor/a del grup classe.

A la unitat " T " existeix una carpeta oculta ( per intentar evitar maldecaps innecessaris ) amb totes les fitxes de treball . Igualment hi ha creades quatre carpetes ( no ocultes ) , una per a cada cicle, amb unes icones clarament identificables per als alumnes , on cada sessió es van introduint les activitats que realitzaran els alumnes, de forma que aquests només cal que obrin la carpeta de cicle per fer clic i començar a treballar. ( A la resta d'ordinadors del centre hi ha un accés directe a cadascuna d'aquestes carpetes )

La preparació per part del professor/a es limita a programar les sessions a realitzar i copiar, des de la carpeta de fitxes a la carpeta de cicle, l'accés directe que enllaça amb l'activitat en qüestió.

Si parlem d'avaluació també haurem de distingir dos aspectes:
- Assolir les CB TIC
- Incidència de les noves tecnologies en l'aprenentatge de les àrees.

Pel primer aspecte hem elaborat unes graelles d'observació directa que ens serviran per avaluar i així poder informar als pares als informes trimestrals.
Per al segon aspecte creiem que encara és molt aviat i haurem d'esperar uns quant cursos per poder-ho avaluar.