XTEC     |     EDU365     |    DEPARTAMENT D'EDUCACIO     | SAGA    |     CRP URGELL     |    FAPAC     |  GOOGLE    |   IMPLICA'T FAMÍLIA I ESCOLA
Pl. d'Europa, s/n
25300 - Tàrrega.
Tel.  i fax: 973 310 700
Documents i informació
ESCOLA ANGEL GUIMERA
El nostre Gegantó rep el suport de:
RENOVACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR
Benvolguts pares i mares,
Han estat convocades eleccions per tal d'elegir els representants als consells escolars dels centres docents públics de nivell no universitari de Catalunya.
Els cens electoral d'aquest centre restarà exposat al tauler d'anuncis, situat a la Secretaria del col·legi, a partir del dia 4 de novembre amb un termini de 3 dies per a possibles reclamacions.
El sorteig públic per tal de designar els membres de la mesa electoral es farà el dia 5 de novembre, a les 17 hores, a la Direcció del centre.
Les possibles candidatures caldrà que es presentin a la direcció del centre no més tard del dia 14 de novembre . Les candidatures presentades es publicaran al tauler d'anuncis del centre el dia 17 de novembre. Si hi hagués menys candidats que llocs a cobrir, tots els pares/mares serien elegibles.
Cada elector (pare i mare o representants legals dels alumnes) podrà votar un nombre màxim de 3 pares/mares com a representants al Consell Escolar del centre.
Les votacions del sector pares es realitzaran el dia 26 de novembre, de 17 h a 20 h a les dependències del col·legi.
En el tauler d'anuncis de la secretaria del col·legi restarà exposada la convocatòria específica d'aquestes eleccions per tal que puguin consultar el que convingui.

El Director
Víctor Valero

Tàrrega, 15 de novembre de 2014

Data
Procés electoral
Responsable
4 de novembre
Convocatòria d'eleccions
Publicació dels censos electorals corresponents.
Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures.

Director
5 de novembre
Inici del termini per presentar reclamacions al cens electoral.
Sol·licitud a l'Ajuntament i a l'AMPA de la designació del seu representant.

Director
5 de novembre
Sorteig per designar els vocals de les meses electorals.
Director
7 de novembre
Fi del termini de presentació reclamacions cens electoral.
Director
10 de novembre
Constitució de les meses electorals.
Resolució de les reclamacions als censos electorals.
Aprovació i publicació dels censos electorals definitius.

President de la mesa
14 de novembre
Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors.

17 de novembre
Publicació de les candidatures dels diferents sectors.
President de la mesa
19 de novembre
Últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector de pares i mares.

24 de novembre
Eleccions sector personal d'administració i serveis.

25 de novembre
Eleccions sector pares i mares.

26 de novembre
Eleccions sector mestres.

10 de desembre
Informació de les dades de participació al Departament d'Ensenyament.
Director
18 de desembre
Constitució del Consell Escolar renovat

CALENDARI PROCÉS ELECTORAL RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR
TOTS ELS DOCUMENTS DEL PROCÉS  ESTARAN DISPONIBLES A LA SECRETARIA DEL CENTRE.
LA INFORMACIÓ DEL PROCÉS ESTARÀ VISIBLE A LA SECRETARIA DEL CENTRE.