Escola Verda
Curs 2009-2010
PROJECTE MEDIAMBIENTAL
SORTIDES I COLÒNIES MEDIAMBIENTALS
CICLE-NIVELL
ACTIVITAT
OBJECTIUS I ACTUACIONS
TEMPORITZACIÓ
Ed. Infantil - 3 anys
Visita al Castell de Saidia
Observar els animals de granja i les activitats agrícoles
Per determinar
Ed. Infantil - 5 anys
Visita al ZOO de Barcelona
Observar els animals del ZOO i realització de tallers
23 d'octubre de 2009
Ed. Infantil - Tot el cicle
Sortida a Cambrils
Estudi dels animals marítims i de la vida en un poble coster
13 de maig de 2010
C. Inicial - Tot el cicle
Sortida al Castell de Saidia
Realització de tallers relacionats amb l'alimentació i els recursos naturals (la llana).
05 de març de 2010
C. Mitja - Tot el cicle
Visita a les caves Codorniu
Realització d'activitats relacionades amb els sector primari:
"        Els oficis: viticultor
"        La verema
"        El cicle vital de les plantes: cep
"        Producció ecològica
"        Reciclatge: ampolles de cava
04 de novembre de 2009
Cicles Mitjà i Superior
Visita a la Casa Canal de Mollerussa
Explicar els beneficis de l'aigua.
Comentar els avantatges que suposa vers l'agricultura.
Valorar la importància del canal d'Urgell:
"        Nivell climàtic
"        Nivell humà
"        Nivell ambiental
Explicar la influència humana com a factor contaminant de l'aigua:
"        Control de purins
"        Aigües residuals
"        Adobs químics ...
Mentalitzar a l'alumnat vers l'aigua com a bé limitat i que cal fer-ne un ús responsable.
Cicle Superior:
23 d'octubre de 2009
Cicle Mitjà:
26 de març de 2010

Cicles Mitjà i Superior
Sortida a l'Estany d'Ivars
Donar a conèixer un entorn natural.
Informar de la varietat de flora i fauna existent.
Ensenyar  a respectar un ecosistema.
Explicar què vol dir espai protegit.
Promoure actituds crítiques davant els problemes ambientals, coneixent les seves causes i conseqüències.
Cicle Superior:
23 d'octubre de 2009
Cicle Mitjà:
26 de març de 2010

Cicle Mitjà
Cicle Superior

Colònies a Llafranc
Colònies a Canet de Mar

Estudi del sector primari: la pesca.
La contaminació progressiva de les aigües marines.
Espècies en perill d'extinció.
Sobreexplotació dels recursos marítims.
Sobreexplotació turística.
Recollir, identificar i classificar espècies marines.
Valorar els oficis vinculats amb el mar.
Cicle Mitjà:
5, 6 i 7 de maig de 2010
Cicle Superior:
24, 25 i 26 de maig de 2010

Cicle Mitjà - 3r.
Visita a l'abocador comarcal
Conscienciació de la necessitat de reduir la brossa generada a les nostres llars i a la nostra població i comarca.
2n. Trimestre
Cicle Mitjà - 4t.
Plantada d'arbres a la canera
Augmentar els espais verds de la nostra localitat amb finalitats no només ornamentals . Concretament, aquest arbres han de servir per tal de dignificar la vida dels gossos abandonats al nostre municipi.
2n. Trimestre
Cicle Superior - 5è.
Visita a la planta de compostatge comarcal
Insistir en la necessitat de la recollida selectiva de residus i observar in situ la transformació dels residus orgànics  en adob ecològic i sostenible.
2n. Trimestre
Cicle Superior - 6è.
Visita a un parc solar
Estudiar les fonts d'energia renovables com alternativa ecològica i sostenible a les energies no renovables.
2n. Trimestre

ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS GENÈRIQUES DE CENTRE
- Realització de tallers manuals amb materials reciclats.
- Valorar la dieta saludable i instaurar els dimecres per esmorzar fruita.
- Recollida selectiva de residus: Aplicació de les tres RRR.
- Explicar contes relacionats amb el medi ambient: "La llum està malalta".
- Plantada de flors d'estació a les jardineres de l'escola.
- Plantada d'herbes aromàtiques i elaboració d'un taller de colònia.
- L'hort escolar.
- Retolació dels punts de llum i d'aigua principals del centre fomentant un ús responsable i sostenible.
- Intercanvi de llibres de lectura entre l'alumnat.
- Exposició d'aliments ecològics.
- Programació d'una setmana d'activitats ecològiques (diferents de les habituals) coincidint amb la festivitat de Sant Jordi.
- Continuar amb la introducció de productes ecològics en els menús del menjador escolar.

L'alumnat de Pàrvuls de 5 anys planta flors d'estació
Projecte Interdisciplinar elaborat per l'alumnat de 6è. : "Quanta brossa!"
10è. Aniversari d'Escoles Verdes
Notícia emessa per Lleida Tv amb motiu de la presentació del Boc'n Roll a la nostra Escola
SORTIDES MEDIAMBIENTALS AMB EL SUPORT DEL CONSELL COMARCAL DE L'URGELL
3r. de Primària: Visita a l'abocador de l'Urgell
4t. de Primària: Plantada d'arbres a la canera
5è. de Primària: Visita a la planta de compostatge de l'Urgell
6è. de Primària: Visita a la planta solar de Tàrrega Inversolars65
Reportatge fotogràfic
-Si voleu escoltar o descarregar el MP3 "Rock del Boc'nRoll" interpretat per l'alumnat del Cicle Superior feu clic aquí