Els mestres

TUTORIES
CURS 2015-2016

Ed. INFANTIL

P-3 Cristina i Montse
P-4 Emma, Zoraida i Marta
P-5 Nàdia i Inma
REFORÇ E.I. Concep i Quima - TEI Maite

PRIMÀRIA

1r. Àngels i Maribel
2n. Cinta i Mari
3r. Andreu i Mercè
4t. Mª Antònia i Mercè García
5è. Maribel i Zaida
6è. Nona i Èlia

ANGLÈS: Cinta i David

E. FÍSICA: Mar i Jaume

E. ESPECIAL: Carmen i M. José

E.MUSICAL: Natalia

Coordinació Lingüística:

Riscos Laborals: Mar

DIRECCIÓ: Carme García

SECRETARIA: Quima Ferro

CAP D'ESTUDIS i Coordinació TAC: Teresa Bonet