En temps molt llunyans,
uns àrabs, al nostre poble, van arribar
i molt a gust s'hi van voler quedar.

 Però un famós compte barceloní vingué,
anomenat Ramón Berenguer,
i del poble els tragué.
I a Berenguer Gombau d'Anglesola,
li cedí els terrenys,
a canvi que els repoblés.
 Un palau o almúnia àrab s'hi va trobar,
i allí aquest senyor d'Anglesola 
es va instal.lar
 En Ramon Barrufell, el seu descendent,
fou un gran terratinent.
A sa filla Sança va "dotar"
i amb l'Arnau de Falconera la va casar.
 Els senyors de l'Edat Mitjana,
Eren tots força guerrers,
els seus "feus" eren ben pobres,
i ells tenien sempre el "Dret".
 Va passar força temps,
i cap al segle dinovè,
quin fet històric hi va haver! ...
El Canal d'Urgell es va començar a fer.
 El paissatge d'El Palau canvià,
els pagesos, el seu hort, van poder regar.
 Les terres es van cultivar:
de blat, panís, alfals, 
arbres fruiters
i hortalisses per demés.
 Agricultura i ramaderia
ens donen el pa cada dia.
 També la indústria hi és present
per donar treball al qui no en té.
 I la Cooperativa
per a servir la pagesia.
 Poble ben comunicat,
doncs l'autovia tenim a un pas.
 Al bell mig del Pla d'Urgell,
el meu poble hi és present!