Placa commemorativa de la benedicció dels terrenys on es van construïr els equipaments esportius i l'edifici escolar de l'Avinguda Sant Roc.
I, hem pogut trobar també un dels moments de les obres de l'escola ..., fetes en els terrenys prèviament beneïts.
Si parlem de curiositats, hem pogut trobar un altar "clandestí", d'una casa del poble que el protegia de la guerra civil, mentre hi estava amagat mossén Josep Pont i Gol.
I també una ballada de sardanes, en l'època del franquisme, davant de l'estació del Trenquet, aquí a Palau.
Aquests nens estaven ben preparats per les processons de Setmana Santa, oi?
També és important veure com es desplaçaven a principis del segle XX...