Avís legal

Aquest espai web ha estat realitzat per l’Associació de Mares i Pares (AMPA) del CEIP Bellaterra  (l’Escoleta). Els editors d’aquest espai no han d’identificar-se necessariament amb els continguts o les opinions que s’hi expressin.

A la pàgina web es poden trobar enllaços cap a d’altres lloc d’Internet sobre els quals ni l’AMPA del CEIP Bellaterra  ni l’Escoleta tenen cap tipus de control sobre les possibles modificacions realitzades amb posterioritat a la data en què es va realitzar la connexió amb elles.

L’AMPA del CEIP Bellaterra  i l’Escoleta informen que totes les dades facilitades per qualsevol procediment (document escrit, correu electrònic, formularis d’Internet...) seran incorporats a un fitxer el responsable del qual serà l’AMPA del CEIP Bellaterra  , amb domicili a Campus Universitari de la UAB s/n 08193 -Bellaterra (Barcelona)  i només seran emprades per les finalitats pròpies de l’organització (comunicació, informació i administració)

Sobre les dades facilitades es podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat al responsable del fitxer en l’adreça abans esmentada.

 
CEIP Escola Bellaterra.
Campus Universitari de la UAB, s/n. 08193 - Bellaterra (Barcelona) - 93 581 15 83 - 93 581 10 30 - a8039896@xtec.cat