A la nostra escola mengem

+ fruita

 

ceip-enric-granados@xtec.cat

 

 

Durant el  curs escolar 2011/2012, el Pla de consum de fruita "A la nostra escola mengen + fruita" consisteix a distribuir gratuïtament fruita i verdura fresca als escolars de 2n cicle d’educació infantil i de primària (nens i nenes de 3 a 12 anys) dels centres educatius de Catalunya que ho varen sol·licitar d'acord amb l'ORDRE AAM/96/2011, de 19 de maig (DOGC núm. 5891 - 01/06/2011).

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha autoritzat a l’Associació Catalana d’Empreses de Fruita i Hortalisses (AFRUCAT) per a que distribueixi la fruita i la verdura. La distribució començarà al gener.

Durant una setmana de cada mes, es distribuiran tres peces de fruita i/o verdura, seleccionada en funció de l’estació de l’any i la qualitat, que es repartirà entre els nens i les nenes dins del recinte de l’escola pel seu consum durant l’esmorzar i/o el berenar.

El productes que s’ha previst subministrar mensualment són els que s'indiquen a continuació, per bé que en funció del mercat es podran modificar:

Amunt

 

 

Amunt

 

 

 

 

 

Amunt

 

 

 

 

 

 

 

 

Amunt

 

 

 

 

 

Amunt

 

 

 

 

 

Amunt