PREINSCRIPCIÓ CURS 2016-2017

Es poden matricular a primer curs de segon cicle d'educació infantil els infants que compleixen els 3 anys l’any 2016.

Abans de fer la matricula s'ha de fer la preinscripció. Amb la preinscripció se sol·licita l'admissió en un centre determinat.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari del procés,
 • consultar els centres,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i reunir la documentació que els acredita, si és el cas
 • presentar la sol·licitud i la documentació,
 • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional
 • consultar el centre assignat i fer la matrícula.

A més dels centres, poden informar sobre el procés de la preinscripció i la matrícula:

 

 

FAQ: Respostes a les preguntes freqüents sobre l'escola

Tipus d'escola

L'Escola Salvador Espriu de Badalona és un centre públic de la Generalitat de Catalunya, obert a alumnat de 3 a 12 anys d'educació infantil i educació primària, sense cap tipus de discriminació de sexe, raça o creença.

L'Escola Salvador Espriu es va formar el mes de novembre de 1988 amb la unió de dos centres docents pre-existents, l'escola Àngelus, i l'escola Ricard Coll. Malgrat haver fet 25 anys ens considerem hereusd'una llarga tradició pedagògica, que es remunta fins l'any 1963.

L'escola està adscrita als Instituts Pompeu Fabra i Isaac Albénic on el nostre alumnat te plaça assegurada al sortir del nostre centre en acabar 6è de primària.

Horari i acollida

L'horari de l'escola és de 9 a 12,30 al matí, i de 15 a 16,30 hores a la tarda.

Hi ha un servei d'acolliment al matí, de 8 a 9 hores, flexible en l'entrada, gestionat per l'AMPA de l'escola.

A partir de les 16,30 hores hi ha activitats extraescolars organitzades per l'AMPA que duren fins les 18 o 18,30 hores.

Menjador

L'escola ofereix un servei de menjador, amb cuina al propi centre. No es tracta d'un càtering ni menjar precuinat, sinó de cuina de mercat feta i servida al moment.

Hi ha un servei de monitoratge que te cura dels infants en les estones d'abans i després dels àpats i organitza activitats lúdiques i pedagògiques amb ells, com ara jocs, manualitats...

Els nens i nenes de P3 disposen d'una sala amb petits matalassos on poden fer la migdiada havent dinat, sota la supervisió d'una monitora. L'experiència ens demostra, però, que passat Nadal els infants es van fent grans i abandonen progressivament aquesta pràctica.

Hi ha possibilitat de quedar-se al menjador de manera esporàdica, pagant mitjançant uns tiquets que es compren a la cuina d'escola o bé de manera fixa, pagant pel banc. El preu dels tiquets no utilitzats es retorna. L'import del menjador es paga per mesos vençuts, és adir, es paga només pels dies en què s'ha fet servir el servei, sense més problemes.

Hi ha una dietista que vigila la coherencia dels àpats. Una comissió del Consell Escolar, formada per pares i mestres en controla la qualitat. El menú es penja a la web de l'escola i es dona a les famílies usuàries del servei.

Anglès i tractament de les llengües

L'escola inicia l'aprenentatge de l'anglès als 4 anys. Hi ha una aula dedicada a l'immersió en la llengua i cultura angleses on es fan les classes en aquesta llengua. Tenim tres especialistes dedicades a impartir la matèria, una a parvulari i cicle inicial, una altra a cicle mitjà i la darrera a cicle superior.

L'escola fa immersió en llengua catalana per garantir un bon nivell d'aquesta llengua a tot l'alumnat en sortir de l'escola, sigui quina sigui la llengua familiar. Això és especialment important en el cas de famílies de llengua familiar castellana, que difícilment assolirien el mateix nivell d'ús que els infants de llengua materna catalana sense aquesta immersió, amb el consegüent desavantatge en el món laboral.

L'escola compleix escrupulosament l'horari i normativa pel que fa a l'aprenentatge de la llengua castellana, garantint un molt bon nivell de domini d'aquest idioma en acabar l'escolaritat al nostre centre.

Ordinadors i us de les TIC i les TAC

L'escola és un centre de referència pel que fa a l'ús de les TAC a l'aula. Tenim 3 aules d'ordinadors + 1 aula móbil dotada amb 12 portàtils. Això permet que sempre hi hagi una dotació d'ordinadors a disposició del professorat, sigui quin sigui l'horari establert, qualsevol dia de la setmana, a qualsevol hora.

A cada aula hi ha, a més, un parell d'ordinadors. En total disposem de 107 màquines arreu d'escola, amb sortida a Internet mitjançant connexió d'alta velocitat.

Totes les aules disposen de canó de projecció i, la majoria, de pissarra interactiva.

Els nens i nenes comencen a usar l'ordinador a P3. Existeix un pla TAC que garanteix el millor nivell d'informàtica a l'acabar els seus estudis a la nostra escola.

La llibreta viatgera de P3 i mascota de la classe

Hi ha una llibreta, i una mascota de classe, que van a casa d’un alumne/a cada setmana, o cada quatre dies. Quan l’alumne/a la porta a casa seva, la família hi pot escriure i enganxar allò que vulgui: fotos, dibuixos, textos... i llegir i gaudir de les aportacions de les altres famílies.

El protagonista de la setmana a P4

Cada setmana, una vegada l’any, un nen o nena es converteix en el protagonista de la classe. Acompanyat de la seva família explica als altres infants una activitat, taller, manualitat, experiència o vivència que per ell/a sigui molt significativa.

Ambients

Es tracta d’una metodologia que fomenta l’autonomia de l’alumnat d’Educació Infantil. L’alumnat te la possibilitat d’escollir uns espais, o ambients, on se’ls ofereix una activitat o taller centrat en una experiència o centre d’interés. Els grups son més reduïts que un grup classe, hi ha mestres de suport, i els infants poden anar passant per cada ambient segons els seus interessos. En tots els ambients es treballen aspectes generals relacionats amb el desenvolupament de les capacitats propies d’educació infantil, com poden ser: autonomia, aprendre a pensar i comunicar, aprendre a descobrir i tenir iniciativa, a conviure i habitar el món, i altres específics relacionats amb les àrees curriculars.

Treball per projectes: tallers de treball

Son uns tallers on s’ofereixen tasques rotatives als infants de tota l’Educació Infantil. Tots els infants fan tots els tallers, només els nens i les nenes de P5 poden triar el taller que fan en primer lloc.

Colònies a Educació Infantil

A final de curs els nens i nenes de P4 i P5 d’Educació Infantil van de colònies, dos dies, una nit, a una casa de colònies. S’acostuma a anar a cases que siguin granges on es fan centres d’interès adients. Els nens i nenes de P3, de vegades, acostumen a visitar-los i acompanyar-los el darrer dia.

Projecte d’aula

A Educació Infantil els infants treballen un projecte, un cop l’any, com a eix central de la feina de classe.

Bloc d’aula

A Educació Infantil, i també a primària, hi ha un bloc d’aula que fa relació de notícies, activitats, sortides i de la vida escolar en general. La tutora hi penja aquestes informacions, treballs de l’alumnat i enllaços a àlbums de fotos o vídeos. Els pares i mares poden participar-hi tot fent comentaris.

Pràctiques a Educació Infantil

Essent com som escola de pràctiques reconeguda per la Generalitat de Catalunya, rebem cada any diversos alumnes de pràctiques de les universitats catalanes. Menció a banda mereix el conveni europeu Leonardo pel qual arriben a Educació Infantil tot un seguit d’alumnat d’una escola alemanya de tecniques en jardi d’infància i parvulari.

Assemblea de classe

S’aprofita l’hora de tutoria i assemblea per treballar a fons les emocions, sentiments i relacions dins la classe.

Metodologia

Volem que sapigueu que el professorat de l'escola treballa per aconseguir que els nens i nenes que en formen part assoleixin una bona capacitat de treball i estudi, manifestin esperit crític, actituds de superació personal i mostrin un tarannà obert, democràtic i participatiu.

 • Ens definim com una escola activa, hereva de la millor tradició escolar catalana.
 • Formem en primer lloc els hàbits bàsics dels infants: comportament, higiene i estudi.
 • Treballem tot seguit les competències bàsiques, els procediments i les tècniques de treball.
 • Finalment fem assolir a l'alumne els fets, conceptes i sistemes conceptuals, garantint la seva comprensió.
 • Defugim al màxim les tasques rutinàries, i valorem les que estimulin l'aprenentatge en creativitat.
 • A les programacions de les àrees incloem sempre l’estudi del medi que envolta l’infant.
 • Fem moltes sortides, excursions, visites culturals, a exposicions, alteatre o cinema.
 • Participem activament en les activitats organitzades per l'Escola de Natura, del Mar, o Museu de Badalona.
 • Rebem la visita a les aules de la Guàrdia Urbana, els Geganters, els Castellers i Diables de Badalona.
 • Organitzem un cop o dos cops l'any, segons l'edat, unes colònies com un instrument necessari del currículum.
 • Celebrem les festes més tradicionals com ara el Nadal, Carnestoltes o Sant Jordi.
 • Organitzem, a través de l'AMPA, una gran festa fi de curs, que es com una petita festa major del barri.
 • Organitzem també anualment una Setmana Cultural (o Jornades Culturals) i un Certamen Literari de Sant Jordi.
 • Demanem l'estreta participació de les famílies. Volem establir el màxim contacte amb reunions periòdiques.
 • No estem d'acord amb cap tipus de càstig humiliant, ni amb cap tipus de premi que estimuli la competitivitat.
 • L'escola educa de forma personalitzada per tal que els infants siguin capaços d’aprendre per si mateixos.
 • Volem fer créixer en la responsabilitat promovent l'augment de l'autonomia personal de l'alumne.
 • Exigim el compliment dels deures personals i dels càrrecs de classe.
 • L'avaluació dels processos de desenvolupament i aprenentatge dels infants de la nostra escola és contínua.
 • L’avaluació dels infants te com a funció principal conèixe'ls per adaptar-se a les seves característiques.
 • El pla d’avaluació intern serveix com a eina per a la reflexió per replantejar les formes d'ensenyar.

Atenció a la diversitat

Per assegurar el progrés dels infants, els atenem de forma personalitzada. Tenim dos mestres especialistes en pedagogia terapèutica que atenen, sempre que es possible dins de la mateixa aula de l'infant, aquells nens i nenes amb més dificultats. També ajuden els tutors i tutores a adaptar-los el currículum.

A més, en les hores que podem, i quan disposem de mestres, oferim reforç en petit grup. Organitzem un també un suport de lectura per a infants que en tenen necessitat, als matins, fora d'horari escolar.

Material en comú, quotes de material i excursions

Al nostre centre els alumnes tenen bona el material escolar en comú. D'aquesta manera que aprenen a compartir-lo amb els companys/es, a respectar el que és de tots i no hi ha diferències per motiu de nivell de renda.

La Comissió Econòmica, formada per pares, mares i mestres, elabora un pressupost que es reparteix entre tots els infants. Aquest pressupost no només es dedica a material fungible, sinó que cobreix també les despeses que generen les diferents activitats que es realitzen al llarg del curs, com ara l'adquisició de material pedagògic, per exemple.

Aquesta quota de material es paga un cop a l'any i, pot fraccionar-se si en teniu necessitat. L'alternativa, molt més cara i menys solidària, es comprar tot el material escolar a l'inici de curs: fulls, cartolines, retoladors, colors, pintures, tisores...

També existeix una quota anual que engloba totes les sortides i excursions.

Sortides i excursions

Ja hem comentat que ens agrada sortir a conèixer el medi. Els nens i nenes de P3, però, no dormen fora de casa. Els de P4 i P5 van 2 dies i dormen una nit fora, els de 1r, 2n, 3r, 4t i 5è surten tres dies i dues nits. Els de 6è van a un hotel a la Vall d'Aran cinc dies i quatre nits. Els nois i noies de cicle superior, a més, fan unes petites colònies de dos dies, una nit fora de casa, a la tardor.

Activitats extraescolars

L'Ampa organitza activitats extraescolars cada any. Solen tenir lloc a l'acabar les classes de 16,30 a 18 hores, encara que algunes poder ser els dissabtes, o allargar-se fora d'aquest horari comú.

Entre les més sol·licitades hi ha el fútbol, bàsquet, aeròbic, informàtica, anglès, coral, judo o patinatge, tot i que poden variar en funció de la demanda.

Apadrinament lector

Els nois i noies de sisè, dins el pla lector de l'escola, apadrinen un infant de primer que comença la seva vida lectora. Llegeixen amb ell, l'acompanyen i es creen lligams molt estrets.

Projectes internacionals: Leonardo

L'escola està implicada en dos grans projectes europeus. El Leonardo és un conveni de col·laboració amb una escola de formació de mestres de parvulari alemana pel qual alumnes d'aquesta institució venen a fer les seves pràctiques amb nosaltres.

Projectes internacionals: Etwinning

A l’escola es solen dur a terme alguns projectes europeus “Etwinning”. Fomenten del treball de llengua, medi i llengua estrangera, principalment, i també de lús de les TAC, internet processador de text i de l’editors gràfics. El que fa mes anys que es porta a terme és l’intercanvi amb l’escola occitana “Calandreta de Pàmias”, de Pamiers, a l’Ariege, França. Mantenim obert un bloc cooperatiu i també correspondència en català i en occità. Les dues llengües són tan properes que són fàcils de comprendre per parlants de l’una i l’altra. Descobrim i coneixem la llengua, la terra i la cultura d’aquesta escola.

Treball de laboratori

El medi natural es treballa sovint, com a mínim una vegada a la setmana, mitjançant experiments en el laboratori. La tasca te lloc en grups redüits. Es prioritzen les activitats d’observació, amb recollida de dades, i exposició de resultats.

Blocs educatius

Existeixen un seguit de blocs educatius, com ara el de medi natural, anglès o català on, amb una certa periodicitat, es plantega a l’alumnat activitats més lúdiques, com ara lectures, el visionat de vídeos, petits experiments o comentaris. La tasca està pensada per fer-la a casa.

Internet i seguretat

Es treballa l’accés segur a Internet i les xarxes socials. Hi ha una xerrada anual dels Mossos d’esquadra.

Agermanament amb Nicaragua

L’escola està agermanada amb una escola nicaragüenca. Es tracta de la Inmaculada, al barri de La Prusia, de la vila de Granada. Durant tot l'any fem moltes activitats conjuntes, que es recullen al bloc: http://badusia.wordpress.com. El nostre alumnat intercanvia informació, i materials, sobre geografia, història, art, costums i folklore de les seves respectives ciutats i països, per tal de conèixer-los millor, i conèixer les nostres formes de viure.

Revista escolar “Prohibit llegir”

L’escola te una revista escolar elaborada per l’alumnat amb una periodicitat trimestral. Tot el treball de redacció, compaginació i edició gràfica es fa a les aules d’ordinadors del centre, cada divendres, pels mateixos alumnes redactors/es, (dos per classe de 2n fins a 6è), sota la supervisió del Cap d’Estudis. Els treballs d’aquest grup d’alumnes també serveix per tirar endavant el projecte “Etwinning” amb la Calandreta de Pàmias i la participació en l’experiència “Escoles en xarxa”.

Escoles en xarxa

L’escola participa habitualment en el projecte “Escoles en Xarxa”, un projecte educatiu d’innovació dins l’àmbit de Catalunya, i promogut per Òmnium Cultural i la Generalitat de Catalunya. Aquesta experiència fomenta el sentit de pertinença a la comunitat lingüística catalana, el treball de llengua, medi, i també de lús de les TAC, internet processador de text i de l’editors gràfics.

Badasport

Es tracta d’una proposta dels professors d’Educació Física, en que l’alumnat puja a les pistes poliesportives “Paco Águila” a fer unes activitats d’atletisme amb alumnat de diverses escoles de Badalona.

Cantata a l’auditori

Cinquè nivell va a l’auditori de Barcelona per cantar una cantata, juntament amb moltes altres escoles d’arreu de Catalunya, davant de les famílies. Requereix una preparació acurada al llarg del curs escolar, raó per la què, els nois i noies de 5è fan una hora més de música a la setmana.

Projecte interdisciplinar

El projecte interdisciplinar de cicle superior, que es fa a finals de sisè, te com a fil conductor el canvi climàtic, l’estalvi d’energia, conservació de l’aigua, reciclatge i sostenibilitat. Es fa a través d’una web, patrocinada per la Generalitat, anomenada “Agents pel clima”. En acabar el projecte hi ha una defensa individual, davant d’un tribunal, de la tasca feta.

Projectes interdisciplinars

A banda d’aquest projecte interdisciplinar més institucional, al llarg de l'escolaritat es van fent diversos projectes interdisciplinars més, en que es treballa un tema comú des de les diferents matèries curriculars.

Projectes d’autonomia

Existeixen també en marxa diversos projectes d’autonomia en la feina que, mitjançant l’encàrrec d’unes tasques a fer, potencia l’autonomia i autorregulació de l’alumnat i el fa conscient de la necessitan d’organitzar-se la tasca. Son un seguit de feines sobre diferents aspectes del currículum que l’alumnat pot anar fer al seu ritme i en l’ordre que més prefereixi.

L'AMPA de l'escola

Esteu convidats a participar en la vida escolar, a través de l'A.M.P.A. L'associació de mares i pares de l'escola funciona molt bé, ajuda molt els mestres en la tasca educatiu. el Consell Escolar o individualment. Aquesta participació és molt important. Fa que l' Escola progressi i millori.

Treball de la música, la psicomotricitat i la dança

Disposem d'una aula de música, amb equip de so, i canó de projecció, molt ampla, amb espai per dansar. Creiem que forma part molt important de l'educació dels infants. Participem en la trobada de danses de Badalona.

Biblioteca i lectura

L'escola disposa d'una biblioteca escolar adaptada a tots els nivells educatius, inclòs P3, on els infants troben un espai còmode que convida a la lectura, i a la recerca.

L’Atrapallibres

Es tracta d’una proposta, apadrinada per la Generalitat de Catalunya, per promocionar la lectura entre l’alumnat mitjançant la crítica literaria de determinades obres, que llegeixen i voten.

La Castanyada

Es celebra sobretot a Educació Infantil i Cicle inicial, tot i que alguns cursos als altres cicles també ho fan. Els més petits celebren la diada a l’escola, tot i que, de vegades, també ho fan fora de l’escola, en el curs d’una sortida. Els més grans celebren la castanyada al llarg de les sortides de colònies de tardor. Es treballen contes populars, s’expliquen tradicions i es canten cançons alusives a la festa. Cicle Inicial i Educació Infantil reben la visita d’una castanyera, que els reparteix castanyes, en el curs d’un esdeveniment que té lloc al pati.

Nadal

A l’escola el celebrem amb una cantada de nadales a la sala central, oberta a les famílies, en la que totes les classes del centre canten una nadala en català, i algunes també en anglès. També es confecciona un pessebre a l’entrada de l’escola, i es decoren les classes i els espais comuns. La majoria de l’alumnat, dels més petits fins els més grans, s’aprenen el tradicional vers de Nadal, i tot l’alumnat fa una felicitació individual i personal per pares i mares.

A les classes es treballen contes populars, s’expliquen tradicions i es canten cançons alusives a la festa. A Cicle Inicial i Educació Infantil fan cagar el tio, que cerquen per tota l’escola, alimenten i que ofereix petits regals el dia abans de plegar de l’escola per Nadal. A Cicle Mitjà i Cicle Superior l’alumnat participa en el tradicional joc de l’amic invisible.

En tornar a l’escola, al final de les festes, els nens i les nenes d’aquests cicles poden portar una joguina o joc per ensenyar als companys i companyes, normalment durant una tarda.

Dia de la Pau

L’escola celebra, el dia 30 de gener, la diada per la pau amb un acte que implica l’alumnat i els mestres.

El Carnestoltes

Una comissió en la que participen mestres, i també l’alumnat, organitza la festa. Ells escullen les ordres de cada dia de la setmana del carnaval. El celebrem amb una rua pels carrers del barri de tot l’alumnat de l’escola, i disfressant el carnestoltes entre totes les classes. A la tarda, tothom ve disfressat de casa.

La Pasqua

A Cicle Inicial i Educació Infantil celebren l’arribada de la primavera amb la tradició de la mona de Pasqua. A les classes es treballen contes populars, s’expliquen tradicions, es canten cançons, i es ballen danses alusives a la festa. Però l’acte principal consisteix en l’elaboració artesanal d’una mona, o pastís, que en algunes ocasions es porta a casa.

Sant Jordi

L’escola promou un tradicional certamen literàri, que té lloc a la Sala Central de l’escola, amb la participació voluntària de tot l’alumnat del centre. Els infants han elaborat, al llarg dels dies anteriors, un text individual, o col·lectiu, que presenten a concurs. Els cursos més petits presenten dibuixos, confeccionen contes il·lustrats, auques, poesies o llegendes. A les classes es treballen contes populars, s’expliquen tradicions i es canten cançons alusives a la festa. Algunes vegades l’escola ha participat en un certamen més gran a nivell de tota la ciutat, o a concursos de dibuixos i il·lustració de textos. També s’ha creat un llibre gegant entre totes les classes. També sol haver-hi intercanvi de llibres entre l’alumnat.

Festes de Maig

La nostra dragoneta móbil anomenada Espurna, mascota de l'escola, participa al correfoc infantil de les festes de maig. L'acompanya la colla de batuca i percussió "Pugui-Pugui" formada per mares, pares i antics alumnes.

Prèstec de llibres en anglès

El departament d’anglès promou el prèstec d’un conjunt de llibres en llengua anglesa de la pròpia biblioteca del departament, o de la biblioteca de l’escola. Es fa durant tot el curs escolar. Els llibres van acompanyats del seu CD o DVD, i d’un quadern de comprensió, que pot no omplir-se. El servei de prèstec està disponible de 1r a 6è. Una vegada al curs es demana al CRP de Badalona una maleta de llibres en anglès.

El Jardí de les papallones

Els nens i nenes de tercer de Cicle Mitjà dediquen unes quantes sessions de medi a tenir cura d’un jardí de papallones, on creixen diverses plantes aromàtiques. Fan un estudi de les eines de l’hort i feines com ara regar, treure males herbes, plantar i cuidar.

L’hort escolar

Es tracta d’un projecte interdisciplinar que es fa dos dies a la setmana, a mig grup de classe. Hi ha un grup de càrrec relacionats amb la feina de l’hort, tots de caràcter trimestral, com ara el de secretari, eines o un fotògraf. Cada sessió consisteix en observar els canvis que l’hort experimenta, i en una activitat de camp, com ara plantar, regar, treure males herbes... A l’aula d’informàtica es porta un diari sobre la tasca feta i es cerca informació sobre conreus, eines, etc. També hi ha un treball molt interessant de laboratori en que s’analitzen les llavors, la terra i altres. A plàstica es dibuixen les feines de l’hort i es fa un taller de pintura amb terres. S’aprofita l’hort, a més, per treballar curricularment un seguit de matèries, com ara les matemàtiques: mesura, plànols, càlcul, problemes... otambé aspectes de català i, naturalment, medi.

Educació Vial i Guàrdia Urbana

A l’escola es realitza una tasca curricular d’educació vial que te el seu màxim exponent en els tallers que imparteix la Guàrdia Urbana. Així mateix l’alumnat de 5è participa en un programa d’educació viària que imparteixen nois i noies de l’Institut Pompeu Fabra de Badalona, i que comporta una sortida fins la pista de karts del mencionat centre.

Principis educatius

L'Escola Salvador Espriu es defineix com:

Pluralista i integradora: Fomentem el respecte pels valors democràtics. Eduquem per la pau, la cooperació i la solidaritat entre tots els éssers humans.

Co-educativa: Som una escola coeducativa. Treballem en l'eliminació de tabús i les discriminacions per raó de sexe.

Catalana: Estem arrelats a la realitat lingüística, històrica i cultural de Catalunya. El Català és la llengua pròpia de l'escola, i la de les comunicacions del centre.

Oberta al món i a l'entorn: Promovem i participem en les activitats culturals que s'organitzen a Morera i Badalona. Fomentem la solidaritat.

Participativa: Estimulem la participació. Us convidem a col·laborar activament en el nostre projecte, a través de l'A.M.P.A., del Consell Escolar o a nivell individual.

Activa: Valorem el treball fet a les sortides tant com les activitats dins de l'aula.

Personalitzadora: Cerquem el desenvolupament màxim de les qualitats i capacitats personals de l'alumnat, oferint a cadascú l'atenció individualitzada que precisa.

Com aconseguim els nostres objectius?

Mètode de Treball: Prioritzem l'aprenentatge de procediments, tècniques i hàbits, abans que el de conceptes. Defugim les tasques rutinàries.

Estudi en el medi: Estudiem el medi que ens envolta. Programem sortides i visites culturals. Organitzem un o dos cops l'any colònies escolars. Considerem aquestes activitats com a integrants del currículum .

Festes i Celebracions: Celebrem activament les festes tradicionals com ara Nadal, Carnestoltes o Sant Jordi. Volem potenciar-les i integrar-hi tothom.

Educació Integral: Considerem temps educatiu tot el que l'alumne roman al centre, inclòs l'esbarjo, les hores de menjador i les activitats extraescolars.

Compromís en educació: Creiem que l'educació de l'alumnat no és possible sense la participació de tothom. Procurem establir el màxim contacte amb les famílies mitjançant reunions i entrevistes.

Educar en la responsabilitat: Promovem la responsabilitat dins l'autonomia personal. Considerem molt important el compliment dels deures, dels càrrecs de classe, la participació en les assemblees i en les comissions de festes.

Avaluar i atendre la diversitat: L'avaluació de l'aprenentatge dels infants, a la nostra escola, és contínua i global. Te com a funció conèixer l'alumnat i adaptar l'esforç pedagògic a les seves característiques.

De quins mitjans disposem?

Mitjans humans:

Per complir els objectius dels principis educatius disposem de:
27 mestres, encapçalats per la M. Antònia, Directora, en Joan, Cap d'Estudis i la Rosa, Secretària.
Entre ells hi ha tutors i tutores especialistes en música, educació física, anglès i d'educació especial.
Una auxiliar administrativa, la Pilar, i un conserge, en Marc.

El personal de cuina i manteniment, encapçalat per la Carme i l'Anna.

La Rosa, psicopedagoga de l'E.A.P, ens visita un cop per setmana.
També gaudim de la logopeda del CREDA, segons necessitats de l'alumnat.
Assistència tècnica en salut per part del CAP Morera-Pomar
Atenció per part dels equips d'atenció primària.
Monitoratge de menjador i de les activitats extraescolars.

Entre tots fem possible una educació de qualitat.

Mitjans materials:

L'escola disposa així mateix dels següents recursos materials:

Aules, espais de reforç i de treball individual, amb PDI, ordinadors i connexió ADSL d'alta velocitat.
Aula d'idiomes, amb pantalles de vídeo i/o canó de projecció.
Aula de música, amb equip de so, i canó de projecció.
Biblioteca, amb canó de projecció, TV i video.
Tres aules d'informàtica amb connexió ADSL d'alta velocitat.
Pistes esportives, patis de sorra, zones enjardinades i un hort escolar
Sala de Plàstica i laboratori equipat, amb pantalla de vídeo i/o vanó de projecció.
Sales de psicomotricitat i d'usos múltiples.
Una pissarra digital per a cada aula, amb sistema de so 7.1.

Sala reprografia i consergeria
W.C. adaptats.

Què demanem a les famílies?

Per aconseguir complir tots els objectius que tenim fixats:

· Demanem l'assistència a les assemblees i reunions informatives.
· Demanem que estigueu disposats a mantenir entrevistes amb els/les mestres.
· Demanem que deixeu participar al vostre fill/a a colònies i sortides.
· Demanem que participeu en les festes i activitats que organitzem a l'escola.
· Us demanem que col·laboreu activament en l'educació dels vostres fills i filles.

L'Equip Directiu i l'Associació de Mares i Pares, resta a la vostra disposició per a qualsevol consulta.

Visiteu la nostra web: http://www.xtec.es/ceip-espriu-bdn, on trobareu l'actualitat del centre i més informació.

Esperem poder donar-vos la benvinguda!.

Ben cordialment.

El Consell Escolar de l'Escola Salvador Espriu.