Som Escola Verda!

Un bon començament pels vostres fills i filles

Robòtica des de P3 a 6è

BREU HISTÒRIA DE L'ESCOLA

EL NOM

L'ajuntament va decidir posar-li el nom de Josep Ferrà i Esteva perquè va ser un mestre significatiu per a Olesa.

L'EDIFICI PRINCIPAL

L'edifici va ser construït al final del poble, al costat de la via del tren, en un descampat anomenat per la gent del poble "el camp dels cagallons" La gent li deia així perquè hi solien anar a pasturar cabres i deixaven les seves caques o cagallons. En aquest descampat s'hi feien també els focs artificials de la festa major del poble perquè estava molt apartat de les edificacions.

Aquest edifici quedava per sota del nivell del carrer (l'empresa constructora no va pensar a aplanar el terreny abans de construir-hi) i hi havia un talús de terra que l'associació de pares va enjardinar per tal que aquesta terra no anés cap al pati. Per salvar aquest desnivell hi havia unes escales que s'havien de baixar per entrar a l'escola. Al lloc enjardinat hi havia oliveres, cirerers i altres arbres que es van anar plantant amb els alumnes. De les oliveres se'n collien les olives i es portaven al molí per fer-ne oli. Alguns anys els alumnes n'havien fet un tast amb pa torrat.

També hi havia, en el lloc on actualment hi ha l'edifici d'educació infantil, un hort i una granja. Durant un temps els alumnes cuidaven l'hort i els animals de la granja. Després ja se'n va fer càrrec l'AMPA.

L'escola va ser construïda el primer any que es van traspassar les competències a la Generalitat. Per això algunes dotacions es van quedar pel camí entre Madrid i Barcelona. El ministeri d'educació de Madrid va concedir la dotació de la biblioteca i el laboratori. En canvi, no va arribar el material didàctic ni tampoc la dotació del menjador. A les aules només hi havia el mobiliari sense cap tipus de material didàctic. De mica en mica es va anar fent i comprant material per anar dotant les classes fins avui.

EL PARVULARI

No hi havia edifici de parvulari. Els pares i els mestres es van mobilitzar per demanar al departament d'ensenyament que fessin un espai pels alumnes de parvulari. Durant un temps els alumnes estaven a l'edifici de l'escola, però quan ja no hi cabien i mentre es construïa el parvulari, hi havia un o dos grups de P5 que anaven a fer classe a uns baixos del carrer Passeig del Progrés que l'ajuntament havia habilitat i que eren uns antics tallers de la SEAT. Aquests alumnes venien a fer l'esbarjo al pati de l'escola. L'edifici finalment va començar a funcionar el curs 1986-1987 i estava ubicat a l'actual pista de futbol de sorra. L'escolarització dels alumnes de P3 va començar a l'escola el curs 1992-1993, en unes cargoleres habilitades al pati fins que es va deixar de fer 8è. Aleshores van anar al parvulari i els nens de P5 van venir a l'escola de primària, fins que ens han construït un nou parvulari.

HISTÒRIA DE LES CLASSES

EVOLUCIÓ DE L'ORGANITZACIÓ CURRICULAR
L'any que va començar l'escola, l'escolarització s'iniciava als 4 anys i s'acabava a 8è (amb 14 anys). L'organització era la següent:
Preescolar: P4 i P5
Cicle inicial: 1r i 2n
Cicle mitjà : 3r, 4t i 5è
Cicle superior: 6è, 7è i 8è
Tots els grups tenien el mestre tutor excepte els de cicle superior, que funcionaven amb mestres especialistes (matemàtiques, socials, naturals, català, castellà, anglès, etc.)
Durant el curs 1996-97 es va començar l'ESO i els alumnes acabaven a 6è (12 anys).
Els que feien 7è i 8è van anar a fer 3r i 4t d'ESO respectivament.
Es va iniciar l'escolaritat als 3 anys a l'any 1992 i actualment está organitzada de la seguent manera:
Educació infantil : P3, P4 i P5
Cicle inicial:1r i 2n
Cicle mitjà: 3r i 4t
Cicle superior: 5è i 6è

LES CLASSES DE CATALÀ
Totes les classes es feien en castellà i el català era una assignatura rnés. Les classes les feia un especialista del SEDEC (Servei d'ensenyarnent del Català).
El curs escolar 1985-86, els pares ja podien triar si volien que els seus fills fessin totes les assignatures en català. Durant un ternps hi havia el grup A (que ho feia tot en català, excepte l'assignatura de castellà) i el grup B (que ho feia tot en castellà excepte l'assignatura de català). Veient que els grups A tenien rnés demanda per l'impuls de la norrnalització lingüística, es va establir la immersió lingüística.
El curs 1988-89 el alumnes que cornençaven l'escolaritat ja ho van fer tot en català, tal com es fa ara.

LES CLASSES D'EDUCACIÓ FÍSICA
Durant uns anys no hi havia cap especialista d'educació física. Cada tutor feia les classes de gimnàstica fins que l'administració va implantar fer les classes amb un especialista i en un horari establert, tal i com fem ara. Corn a conseqüència d'això, l'ajuntament va cedir un monitor per a fer les classes d'educació física als grups que podia. La resta va continuar fent-les el tutor, fins que una mestra de l'escola va fer el postgrau d'educació física i ja va començar a fer les classes com a especialista.
Actualment hi ha dos mestres d'aquesta especialitat.

LES CLASSES DE MÚSICA
Quan l'escola va començar encara no es contemplava l'ensenyament de la música com a assignatura amb un mestre especialista. Les classes les feia cada tutor. Llavors l'associació de pares va creure que per tal de millorar-ne l'ensenyarnent calia que ho fes una persona més preparada i va pagar a una professora especialista des del curs 1984-85 fins l'any en què la Generalitat ja va implantar les classes de música amb especialista tal i com fem ara.
La nostra escola era l'única on es feia la música amb especialista. La mestra de música que pagava l'associació de pares només podia fer les classes als alumnes de 1r a 5è. Els de segona etapa no en feien. Durant aquests anys la mestra també s'encarregava de la formació d'un conjunt instrumental (flauta i percussió) i una coral. Per Nadal s'anava a les residències d'avis a cantar, per Pasqua es feien les caramelles i a final de curs un concert arnb la coral i el conjunt instrumental.

LES CLASSES DE RELIGIÓ
Quan l'escola va començar no es feien classes de religió.
Al cap d'uns quants anys (el curs 1988-89) es van iniciar les classes d'aquesta matèria, però arnb força mancances d'espai, cosa que es va anar solucionant de maneres diferents. Al final, gràcies a la remodelació de l'escola s'ha aconseguit un espai adient.
El nombre d'alumnes s'ha mantingut en la mateixa proporció al llarg de tots aquests anys, aproximadament una tercera part del grup.

DATES RELLEVANTS

DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ

Dia festiu, no lectiu
.

DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ

Dia festiu, no lectiu
.

DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ

Dia festiu, no lectiu

 

DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ

Dia festiu, no lectiu

 

FESTA LOCAL

Dia festiu, no lectiu