E-mail
Webs per a infants:

 

PROJECTE EDUCATIU

La nostra escola vol ser:

- Catalana.

- Oberta a tothom.

- Democràtica.

- Solidària i participativa

 

 

 

 

 

- Pacifista.

- Integral.

- Laica.

- Coeducativa.

 

 

 

 

 

Pretenem que els alumnes:

- Aprenguin a conèixer.

- Aprenguin a fer.

- Aprenguin a conviure.

- Aprenguin a ser.