VISITA A L'ESTACIÓ DEPURADORA DE ROSSELLÓ

Treball realitzat pels alumnes del CEIP "La Rosella" de Rosselló
 
Vista general de la depuradora
 
Vista general Situació de la depuradora
 
Com funciona la depuradora?