Alumnes del CEIP La Mercè de Tortosa amb el dissenyador d'aquesta WebQuest Xavier Chavarria (mestre del col.legi) durant una sesssió de treball en el marc del Pla Educatiu d'Entorn 2.005-2.006.

 

 

CEIP LA MERCÈ: UNA ESCOLA D'ACOLLIDA

Una WebQuest per al Cicle Mig (4t) i Cicle Superior (5è i 6è) en l'àrea Coneixement del Medi Social.

Dissenyada per Xavier Chavarria Geladó

fchavarr@xtec.cat

INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

AVALUACIÓ

CONCLUSIÓ

CRÈDITS

Guia didàctica