Des del 1934 fins el 2006 Curs 2006 -2007 A partir del 200? ...

 

C.E.I.P Les Clisques

LLOIA, 2

17489 EL PORT DE LA SELVA

TF. 972 12 60 51 / E-MAIL: ceip-les-clisques@xtec.cat