Escola Les Falgueres av. Països Catalans s/n, 17460-Celrà
tel: 972492125- fax: 972492150
e-mail: ceip-lesfalgueres@xtec.cat

Última actualització: 14/10/19