ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ DE LA REALITAT

Dibuix al natural

Activitats centrades en l'observació dels objectes, persones o paisatges.

Com ho feia Van Gogh, dibuixem el gerro de flors de la classe.

Mirem el quadre de Matisse La dansa.
Que difícil resulta dibuixar una rotllana!

Com ho han fet molts pintors,
nosaltres ens mirem al mirall
per fer-nos un autoretrat.


Autoretrat Matisse, 1917


Els geranis de la classe,

i també dibuixem l'edifici de l'escola.
La meva cadira.

Quan estudiem l'arquitectura de Gaudí, anem al Parc Güell a dibuixar i a la casa Milà, La Pedrera.