ACTIVITATS D'EXPRESSIÓ A TRAVÉS DE L'ALFABET VISUAL

Línia, color, textura, pla, volum

• Coneixement de la teoria del color.
• Coneixement dels elements constructius i expressius de la sintaxi visual.
• Domini del gest gràfic.
• Expressió d'idees, conceptes i sentiments a partir dels elements de l'alfabet visual.
Composició de gamma de tons propers.

Composició de signes repetits sobre fons de colors diversos.

Moviment dels pinzells al so de la música.


Formes que expressen moviment.
Amb música treballem l'expressió
de la línia i el color.

Podem dibuixar el moviment sense dibuixar l'objecte que es mou?