Amb el programa Paint Shop Pro hem fet aquests treballs, al Cicle Superior