Documentació per adjuntar  a la sol· licitud d'ajut de menjador.   Curs  2009-10

 

-Certificat de convivència.

-Documentació acreditativa dels ingressos:

    .Declaració de renda 2007 o 2008.

    .Còpia nòmines.

    .Certificat d'empresa amb els ingressos obtinguts.

    .Atur: certificat de l'OTG.

    .....

 

-Si és el cas:

    .Fotocòpia família nombrosa.

    .Certificat d'infant en acolliment.

    .Certificat de discapacitat.

    .....

Del 8 al 22 de juny