L'Escola Octavio Paz va ser inaugurat el 15 de Juny de 1994. És un centre que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, on s’imparteixen els ensenyaments d’Educació Infantil i Primària.

L'Escola Octavio Paz forma part de la Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO Catalunya, XEAUC.

L'Escola Octavio Paz ha estat reconegut com a Centre Experimental de Règim Especial, segons el Decret 281/1996 DOGC 2237 i posteriorment com a Pla Estratègic de Centre per poder desenvolupar un Projecte d’Intercanvi Cultural Catalunya-Mèxic.

El Consell Escolar de l'escola va ser guardonat amb la Medalla d'Honor de Barcelona l'any 2010.

Barri Navas del districte de Sant Andreu de Barcelona.

Metro: Línia 1, estacions: Navas i Clot - Línia 2, estació: Clot

Línies d'Autobús: 33, 34, 35, 43, 44 i 62

RENFE: estació Clot

L'Escola Octavio Paz enquadra el seu Projecte Educatiu en el marc de valors com la PAU, la TOLERÀNCIA, la SOLIDARITAT, la COOPERACIÓ i l’INTERCANVI CULTURAL I SOCIAL.

Oferim una escola on els nens i nenes trobin una formació adequada, envoltats d’uns valors, i on cada un sigui respectat per les seves característiques personals, on les diferències no siguin motiu de discriminació ans el contrari; que cada un trobi un lloc i un espai per desenvolupar la seva pròpia formació personal en el sentit més ampli i global.

Volem que la nostra escola sigui una escola que fomenti en els alumnes una actitud curiosa, crítica i investigadora, que el treball i la comunicació siguin els factors de base de la seva formació.

L’escola resta oberta a l’entorn i vol participar d’una manera activa als progressos culturals i socials del barri.

 

Entre els objectius que configuren el Projecte Educatiu del Centre podem destacar com a més rellevant els següents:

Posar els mitjans perquè al llarg de l’escolaritat els nens adquireixin els coneixements lligats a l’entorn físic, cultural i social del nostre país.

Afavorir el creixement personal dels nostres alumnes, siguin quines siguin les característiques del seu entorn.

Posar a l’abast dels nens i nenes els mitjans perquè els seus aprenentatges siguin fruit de l’observació, la manipulació i l’experimentació.

Familiaritzar els nens amb l'ús de les noves tecnologies per mitjà de l’aula d’informàtica, Pissarres Digitals Interactives i ordinadors a les aules.

Iniciació a la llengua anglesa a P·3 i la llengua francesa a partir de 5è d’Educació Primària.

Composició del Consell Escolar:

Presidenta: Mª Àngels Carracedo Santos

Cap d'Estudis: Natividad Cortés Domingo

Secretària: Rosa Mª Calderero Arcos

Representant de l'Ajuntament: Herminia García Alonso

Representants de Mestres:

Antonio Extraña Zamora

Beatriz Surribas Leal

Mónica Millán Pérez

Mercè Montes Sánchez

Milagros Masegosa Fernández

Carles Rosell Barrachina

Representants de Mares i Pares:

Alicia Calvo Hernán

Cristian Mariño Peñaranda

Loreta Ben Prieto

Maricel Saball i Caelles

Conxita Araújo Osorio

Sònia Grau i Llobet

Representant de l'AMPA: Maythé Mendieta Vásquez

Representant del PAS: Assumpta Traveria Claveria

NOFC Normes d'Organització i Funcionament del Centre

PEC Projecte Educatiu de Centre

A més dels espais classe, compta amb els següents equipaments, que els nens i nenes utilitzen de manera regular per fer diferents activitats:

  • Gimnàs
  • Parc infantil
  • Biblioteca
  • Aula d'Anglès
  • Aula de Música
  • Aula d’Informàtica
  • Aula d'Educació Especial
  • Sala d’Actes
  • Menjador