Preinscripció 2017 - 2018  

 

 

JORNADA DE PORTES OBERTES

 

Realitzarem la jornada de portes obertes els següents dies:

- Divendres 17 de febrer de 2017, a les 09:05h

- Divendres 17 de febrer de 2017, a les 15:05h

 

* L'entrada es realitzarà pel carrer San Ramon, s/n

a
 
PREINSCRIPCIÓ I CALENDARI

23 de març al 4 d’abril: Presentació de sol·licituds (es pot presentar documentació fins el 7 d’abril)
24 d’abril: Presentació de llistes amb el barem provisional
25 al 27 d’abril: Reclamacions del barem provisional
3 de maig: Resolució de les reclamacions i presentació del nou llistat
4 de maig: Sorteig per resoldre els empats
8 de maig: Publicació de la llista ordenada definitivament
30 de maig: Publicació de l’oferta definitiva
2 de juny: Publicació de les llistes d’admesos i la llista d’espera
12 al 16 de juny: Període de matriculació
Principis de juny: Us convidarem una tarda perquè pugueu venir a jugar a l’escola amb el vostre fill/a.
Última setmana de juny: Reunió informativa dels futurs P3

 

 

 

VÍDEOS

ADAPTACIÓ DELS ALUMNES DE P3 - SETEMBRE 2016   ADQUISIÓ D'HÀBITS A P3 - CURS 2016/2017
 
     
VÍDEO DE L'AJUNTAMENT DE ST. QUIRZE - CURS 2015/2016   VÍDEO DE L'AJUNTAMENT DE ST. QUIRZE - CURS 2014/2015
a
 
 

CRITERIS DE PRIORITAT del curs 2017/2018

 1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
  • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

 3. Criteris específics de prioritat
  Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
  En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.

Enllaços importants :

 

 

 

TORNA ENRERAfletxa
  TORNA A LA PÀGINA INICIAL logo    

ESCOLA PILARÍN BAYÉS

c/ Sant Ramon s/n - 08194 Sant Quirze del Vallès (Les Fonts), Barcelona - Correu: a8044454@xtec.cat - Telèfon: 937843841 - Fax: 937842384