Revista Digital Les Morisques  
Els Coloms de Les Fonts (Curs 2011-2012)
Història de l'escola (Curs 2012-2013)
Les fonts de Les Fonts (Curs 2013/2014)
Jordi Calvís (Curs 2014-2015)
Treball per projectes (Curs 2015-2016)
English Day (Curs 2016/2017)
Biblioteca de l'escola (Curs 2017-2018)